Hoe mijn kind te helpen verantwoordelijk te zijn

Is uw kind niet verantwoordelijk? Als ouders het gevoel hebben dat hun kinderen niet verantwoordelijk genoeg zijn, voelen ze zich meestal hopeloos. Daarom bieden we in dit artikel over: hoe mijn kind te helpen verantwoordelijk te zijn, 10 tips over hoe kinderen kunnen helpen hun verantwoordelijkheid te nemen die zeer nuttig kan zijn.

Hoe een kind te helpen verantwoordelijk te zijn: 10 tips

Verantwoordelijkheid is wat wij begrijpen als een van de kwaliteiten van mensen die leidt tot het nakomen van verplichtingen, zorg bij het nemen van beslissingen, het uitvoeren van bepaalde activiteiten of de zorg voor een andere persoon of object. Daarom is het belangrijk om hiervoor te onderwijzen, omdat kinderen jong zijn en daarom hieronder 10 tips om de verantwoordelijkheid bij kinderen te bevorderen.

1. Ontwikkel waarden

Hoe kan ik mijn kind helpen verantwoordelijk te zijn? Verantwoordelijkheid is een waarde die hand in hand gaat met inzet, verplichting en plicht. Daarom wordt het aanbevolen om kinderen te onderwijzen om hun verantwoordelijke gedrag te leren waarderen, omdat dit hen onder andere een groter gevoel van zelfvertrouwen, veiligheid, een beter samenleven kan geven.

Daarnaast wordt aanbevolen om attitudes te bevorderen die de waarde bevorderen van verantwoordelijk gedrag dat gericht is op zichzelf, op taken en plichten, op economische consumptie, op de samenleving en op de mensen om ons heen.

Het stimuleren van waarden stimuleert dus een gezonde ontwikkeling voor kinderen. Maar het is niet alleen belangrijk om kinderen te onderwijzen in relatie tot verantwoordelijkheid als waarde, maar ook in relatie tot andere waarden, zoals vriendschap, respect, tolerantie, eerlijkheid, dankbaarheid, gevolgd door een lange enz.

2. Vaderlijk voorbeeld

Als u wilt dat uw kind verantwoordelijk is, is het erg belangrijk om in gedachten te houden dat ouders een relevante figuur voor kinderen zijn, dat wil zeggen, ze zijn een rolmodel, omdat kinderen worden geïmiteerd door imitatieleren, bekend als plaatsvervangend leren . In dit geval is het de verantwoordelijkheid van de ouders om zichzelf te tonen als een goed voorbeeld om te volgen met betrekking tot hun verantwoordelijk gedrag en gedrag, zoals de inzet, de uitvoering van taken, de verplichtingen, de besluitvorming, de zorg voor hun kinderen, onder anderen .

Ouders zijn meestal mensen van bewondering en stimulatie voor kinderen. Kinderen hebben rolmodellen en gedrag nodig om te groeien en zich te ontwikkelen, dus het is belangrijk dat ouders hun kinderen goede rolmodellen kunnen geven. Het aantonen van hun kwaliteiten kan hun kinderen op een gunstige manier beïnvloeden, op een manier die hen in staat stelt om dezelfde kwaliteiten te ontwikkelen als hun ouders.

3. Deel familietaken

Hoe kan ik mijn kind helpen verantwoordelijk te zijn? Het delen van huishoudelijke huishoudelijke taken met kinderen kan erg nuttig zijn voor kinderen om te wennen aan het hebben van verantwoordelijkheden. Zo kunnen de verschillende taken van het huis gelijkelijk worden verdeeld, afhankelijk van leeftijd en moeilijkheidsgraad. Kinderen kunnen bijvoorbeeld zorgen voor het klaarmaken van hun kleding voor de volgende dag, de tafel dekken voor het avondeten, hun kamer en hun speelgoed oppakken als ze klaar zijn met spelen, en als ze vies worden op de vloer kunnen ze ook zorgen voor veeg het

Als het kind zijn taken niet goed uitvoert, maar zijn inspanningen toont, moet hij niet worden gestraft, maar het verdient de voorkeur om zijn inspanningen en samenwerking te bedanken en te feliciteren, maar hij moet ook corrigeren wat hij niet correct heeft gedaan, zodat hij in het gezicht kan verbeteren naar toekomstige gelegenheden.

Het is een goede manier voor kinderen om te leren wat hun verplichtingen zijn en zich voor te bereiden op hun toekomstige gezinsleven. In die zin kan het verantwoordelijk houden van kinderen voor sommige taken van het huis hun ontwikkeling bevorderen, onder andere respect, samenwerking, zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid, inspanning, doorzettingsvermogen.

4. Schoolverantwoordelijkheden en hun gevolgen

Om kinderen te helpen verantwoordelijk te zijn, wordt aanbevolen kinderen verantwoordelijk te houden door huiswerk toe te wijzen dat ze moeten doen of door hun betrokkenheid bij huiswerk en schooltaken aan te moedigen. Als de schooluren voorbij zijn, wordt het ten zeerste aanbevolen dat kinderen zich verantwoordelijk voelen voor het maken van hun huiswerk, zodat betere schoolprestaties ook worden aangemoedigd.

Wat te doen als uw kind niet wil studeren?

Zoals alle taken en verplichtingen, moeten ze hun consequenties hebben als ze niet worden vervuld. De eerste paar keer kun je een beetje aandacht geven, bijvoorbeeld wat de voordelen zijn van het voltooien van taken (huiswerk maken is goed om beter te leren). In gevallen waarin het kind de uitleg van zijn ouders negeert, kun je je toevlucht nemen tot enkele studiegewoonten en routines. Als de schending echter heel gebruikelijk is bij het kind, moet u een serieuzer gesprek voeren, waarin negatieve versterkingen kunnen optreden, wat de teleurstelling inhoudt dat de kleine verantwoordelijkheid van het kind de ouders veroorzaakt. Als je ziet dat ouders niet walgen van hoe hun kind zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan dit ertoe leiden dat ze hun slechte gewoonte om geen huiswerk te maken willen veranderen. Je vindt meer informatie in dit artikel: mijn zoon wil niet studeren, wat moet ik doen?

5. Autonomie

Hoe kan ik mijn kind helpen verantwoordelijk te zijn? In de mate van eerlijkheid wordt aanbevolen om de persoonlijke ruimte van het kind te verlaten, zodat het autonoom kan zijn. Het doel van het geven van autonomie aan kinderen is dat zij hun problemen zelf kunnen oplossen, hoewel dit kleine problemen zijn. Je moet altijd ruimte en autonomie laten, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en rekening houdend met de moeilijkheden en situaties waarin ze kunnen worden gevonden.

Autonomie geven is de oplossing om niet altijd voor hen te beslissen en hun eigen beslissingscriteria aan te moedigen. Als ze geen autonomie krijgen, zijn het de ouders die de verantwoordelijkheid hebben om voor hun kinderen te beslissen.

6. Conflictoplossing

Dit advies hangt nauw samen met het geven van autonomie aan kinderen, omdat het geven van autonomie inhoudt dat kinderen leren hun eigen conflicten en problemen op te lossen, hetzij met zichzelf of met anderen. Er moet echter altijd rekening worden gehouden met de ernst van de conflictsituatie waarin het kind zich verhoudt tot zijn leeftijd. Soms, afhankelijk van de kenmerken van het conflict, kan het passender zijn voor de ouders en niet de kinderen om te handelen, bijvoorbeeld als het situaties zijn waarin belangrijke medische beslissingen moeten worden genomen en het kind te jong is om zijn situatie te begrijpen. In dit artikel kunt u zien hoe u een conflict assertief kunt oplossen.

7. Besluitvorming

Deze raad is ook nauw verbonden met autonomie en conflictoplossing. Welnu, u moet de nodige autonomie bieden, zodat u kunt beslissen hoe u uw problemen oplost, welke beslissing u moet nemen om de conflictsituaties te beëindigen.

Dat is waarom het goed is en het wordt aanbevolen om het vermogen om beslissingen te nemen te versterken, bijvoorbeeld door u vaak twee opties te geven om uit te kiezen. In dit geval wordt ook aanbevolen dat de vrijheid om uw eigen beslissingen te nemen, consistent is met uw leeftijd. Dus als het kind een slechte beslissing neemt en laat zien dat hij die beslissing heeft genomen en probeert het juiste te doen, zelfs als hij fout was, moet hij er niet voor worden gestraft. Als hij op een dag een slechte beslissing neemt, moet hij begrijpen dat hij dankzij die fout kan leren van wat er is gebeurd om er rekening mee te houden in de volgende beslissingen die hij moet nemen. In dit artikel ziet u een effectieve methode voor het nemen van beslissingen.

8. Regels en limieten

Hoe kan ik mijn kind helpen verantwoordelijk te zijn? Het instellen van de juiste regels en limieten thuis wordt ten zeerste aanbevolen voor het kind om op te groeien en te leren verantwoordelijk te zijn. Op deze manier weten kinderen vanaf zeer jonge leeftijd al wat van hen wordt verwacht: dat zij zich houden aan de gestelde regels en limieten. Bovendien leren ze dat als ze worden ontmoet, ze de trots van de ouders zullen ontvangen en een goede relatie met hen zullen onderhouden, maar als ze worden overtreden, kunnen ze negatieve gevolgen hebben.

Het feit dat gezinsnormen en -limieten worden vastgesteld, betekent niet dat kinderen zich er altijd aan houden, op een gegeven moment zullen ze worden overtreden en het is op dat moment dat de bovengenoemde consequenties van schoolconsequenties moeten worden gebruikt, wat extrapolaties kunnen zijn naar andere situaties., zoals in de familiale context.

9. Versterkingen en felicitaties

Net zoals het niet-vervullen van de taken, van de grenzen en van de normen een aantal negatieve gevolgen met zich meebrengt, heeft het feit dat ze worden vervuld ook zijn voordelen en positieve gevolgen. Dat helpt je kind om verantwoordelijk te zijn.

Dus wanneer het kind verantwoordelijk is, om hem te helpen verantwoordelijk te houden, wordt het aanbevolen dat hij op een of andere manier wordt beloond, niet noodzakelijkerwijs met materiële objecten. Een knuffel, een kus, een felicitatie, zijn voorbeelden die positief kunnen zijn.

10. Praat over verantwoordelijkheid

Ten slotte is de laatste tip om te praten over verantwoordelijkheid met het kind. Het wordt aanbevolen om uit te leggen wat het is, de voordelen die het met zich meebrengt, de negatieve gevolgen als het, onder andere, niet verantwoordelijk is. Bewijs van alles wat met verantwoordelijkheid te maken heeft, kan het kind aanmoedigen om verantwoordelijk te zijn, die compromissen wil sluiten met zijn verplichtingen, enzovoort. In dit artikel kunt u zien hoe u beter met uw kinderen kunt communiceren.

Dit artikel is louter informatief, omdat we niet de mogelijkheid hebben om een ​​diagnose te stellen of een behandeling aan te bevelen. Wij nodigen u uit om naar een psycholoog te gaan om uw specifieke geval te bespreken.

Als je meer artikelen wilt lezen die vergelijkbaar zijn met Hoe mijn kind te helpen verantwoordelijk te zijn, raden we je aan om onze categorie Onderwijs- en studietechnieken in te voeren.

Aanbevolen

Waarom ik duizelig word als ik opsta
2019
Verzorging na een staaroperatie
2019
Definitie van concentratiegradiënt
2019