Soorten leerstoornissen: DSM-V-classificatie

De DSM-V is de diagnostische en statistische handleiding voor psychische stoornissen die heel vaak in de psychologie wordt gebruikt. Het is een handleiding die de verschillende bestaande psychische stoornissen groepeert en de criteria integreert die nodig zijn om elk van de stoornissen te diagnosticeren. In dit artikel, Typen leerstoornissen: DSM-V-classificatie, worden de verschillende leerstoornissen beschreven volgens de classificatie van deze psychologische handleiding.

Soorten leerstoornissen volgens de DSM-V

Er zijn verschillende soorten leerstoornissen. De DSM-V-handleiding classificeert de verschillende aandoeningen in groepen, en met name, leerstoornissen vallen binnen specifieke leerstoornissen, die deel uitmaken van de groep neurologische aandoeningen, dat wil zeggen stoornissen uit de periode van ontwikkeling van de persoon Bovendien moet u ook de mate van ernst van de aandoening aangeven die door de persoon wordt gepresenteerd (ernstig, matig of mild), wat we later zullen toelichten.

De classificatie van de soorten leerstoornissen volgens de DSM-V-handleiding omvat dus: leesstoornis, schrijfstoornis en berekeningsstoornis.

Leerstoornis met leesproblemen

Leesstoornis, een van de soorten leerstoornissen volgens de DSM-V, wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een prestatie in nauwkeurigheid, snelheid of begrip van het lezen van woorden die onder de prestaties liggen verwacht afhankelijk van de leeftijd van de persoon en hun IQ. Vanwege deze slechte prestaties is het bovendien rechtstreeks van invloed op de academische prestaties en het dagelijkse leven van de persoon, op voorwaarde dat het om activiteiten gaat die lezen vereisen.

Het is noodzakelijk om te weten hoe dyslexie te onderscheiden van leerstoornissen met moeite met lezen. Wat is dyslexie? Dyslexie bestaat uit een reeks leerproblemen die worden gekenmerkt door problemen bij het herkennen van woorden, slechte spelling en spellingsmoeilijkheden. Aan de andere kant, als het gaat om de leesstoornis waar we het over hebben, zijn er meer moeilijkheden inbegrepen, naast die genoemd in dyslexie.

Leerstoornis met schrijfproblemen

Een ander type leerstoornis van DSM-V is een leerstoornis met schrijfproblemen. Volgens de DSM-V is de schrijfstoornis van invloed op spelling, grammatica, spelling, duidelijkheid en organisatie van de schriftelijke expressie. De persoon met deze aandoening kan bijvoorbeeld letters of woorden toevoegen, weglaten of vervangen. Daarom is het gebruikelijk dat teksten geschreven door iemand die aan deze aandoening lijdt onleesbaar of moeilijk leesbaar zijn. De schrijfvaardigheid is dus lager dan verwacht in relatie tot de leeftijd en het IQ van de persoon. Dus, net als bij de leesstoornis, beïnvloedt de schrijfstoornis aanzienlijk de academische prestaties of activiteiten die de persoon gewoonlijk tijdens zijn dagelijkse activiteiten uitvoert en die nauw verband houden met schrijven.

Leerstoornis met moeite met rekenen

Een ander type leerstoornis van DSM-V is een leerstoornis die moeilijk te berekenen is. De berekeningsstoornis, volgens de DSM-V, wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van moeilijkheden in de zin van getallen, het onthouden van rekenkundige bewerkingen, de juiste of vloeiende berekening en de juiste wiskundige redenering. De berekeningscapaciteiten van mensen die aan deze aandoening lijden, liggen dus onder de verwachtingen met betrekking tot de leeftijd en het IQ van de persoon. Op dezelfde manier als bij de vorige stoornissen, beïnvloedt de calculusstoornis ook aanzienlijk de schoolprestaties en de dagelijkse activiteiten van de persoon die de rekencapaciteit nodig heeft.

In dit geval is het noodzakelijk om de aandoening te onderscheiden van de berekening van dyscalculie. Wat is dyscalculie? Enerzijds is dyscalculie een term die wordt gebruikt om te verwijzen naar een patroon van problemen die worden gekenmerkt door problemen met numerieke informatieverwerking, het leren van rekenkundige bewerkingen en correcte of vloeiende berekeningen. Aan de andere kant omvat calculusstoornis meer moeilijkheden, samen met die genoemd in dyscalculie.

Ernst van leerstoornissen volgens de DSM-V

Zoals we eerder hebben vermeld, kunnen leerstoornissen in verschillende mate van ernst lijden:

  1. Ernstig : deze mate van ernst wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van ernstige moeilijkheden in de vaardigheden die meerdere academische gebieden beïnvloeden. Op deze manier toont de persoon weinig kans om die vaardigheden te leren, dus het zou nodig zijn om tijdens de meeste schooljaren gespecialiseerde en intensieve opleiding te geven, schoolaanpassingen, aanpassingen thuis en zelfs aanpassingen op het werk. Toch is het mogelijk dat de persoon de taken mogelijk niet effectief kan uitvoeren.
  2. Matig : in deze graad zijn er opmerkelijke moeilijkheden bij het leren van vaardigheden op een of meer academische gebieden, daarom is het onwaarschijnlijk dat de persoon effectief kan worden zonder enige periode van intens en gespecialiseerd onderwijs. Om de getroffen mensen te versterken, kan het nodig zijn om op een bepaald moment van de dag wat aanpassingen of ondersteuning te bieden, niet altijd, op school, thuis of op het werk.
  3. Mild : in dit geval zijn er enkele moeilijkheden bij het leren van vaardigheden in een of twee academische gebieden, maar dit zijn moeilijkheden die voldoende licht zijn zodat de persoon goed kan functioneren, zelfs als in bepaalde situaties, vooral tijdens de schoolfase, dit vereist enige geschikte aanpassing of ondersteuning.

Verschillende soorten leerstrategieën zullen worden gebruikt bij de interventie van leerstoornissen, onder andere hulpmiddelen. In deze gevallen is de deelname van een onderwijspsychologieprofessional met kennis van de processen van stoornissen en leerprocessen erg belangrijk.

Dit artikel is louter informatief, omdat we niet de mogelijkheid hebben om een ​​diagnose te stellen of een behandeling aan te bevelen. Wij nodigen u uit om naar een psycholoog te gaan om uw specifieke geval te bespreken.

Als u meer artikelen wilt lezen die vergelijkbaar zijn met soorten leerstoornissen: DSM-V-classificatie, raden we u aan onze categorie leerstoornissen in te voeren.

Aanbevolen

Waarom ik duizelig word als ik opsta
2019
Verzorging na een staaroperatie
2019
Definitie van concentratiegradiënt
2019